Deșteaptă-te, române!: The National Anthem of Romania

The National Anthem of Romania is Deșteaptă-te, române!. The music was presented by Andrei Mureșanu. It was written during the revolution of 1848. July 29 is now observed as “National Anthem Day” in Romania.

Romanian National Anthem – Deșteaptă-te, române!:

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adânciră barbarii de tirani

Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte,

La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume

Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,

Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume

Triumfător în lupte, un nume de Traian.

Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine,

Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;

Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne,

Bătrâni, bărbați, juni, tineri, din munți și din câmpii.

 

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,

Româna națiune, ai voștri strănepoți,

Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,

“Viața-n libertate ori moarte” strigă toți.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate

Și oarba neunire la Milcov și Carpați

Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate,

Jurăm că vom da mâna, să fim pururea frați.

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare

Pretinde de la fiii-și azi mână d-ajutori,

Și blastămă cu lacrămi în ochi pe orișicare,

În astfel de pericul s-ar face vânzători.

 

De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă,

Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,

Când patria sau mama, cu inima duioasă,

Va cere ca să trecem prin sabie și foc.

N-ajunge iataganul barbarei semilune,

A cărui plăgi fatale și azi le mai simțim;

Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,

Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim.

 

N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie,

Al cărui jug de seculi ca vitele-l purtăm;

Acum se-ncearcă cruzii, cu oarba lor trufie,

Să ne răpească limba, dar morți numai o dăm.

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată

Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri.

Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată

Prin intrigă și silă, viclene uneltiri.

 

Preoți, cu crucea-n frunte căci oastea e creștină,

Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.

Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,

Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ.

Deșteaptă-te, române! - The National Anthem of Romania

Deșteaptă-te, române! National Anthem with English Lyrics:

Romanian, awaken your Spirit from the sleep of Death
Impressed upon you by Tyrannies of barbarians;
Now or never, fashion a new destiny,
Stronger than your foes’, a fate for them to bow to.

Now or never, our legacy prove to all,
That through our veins still flows the Blood of Ancient Rome
That in our chests we proudly hail a Name,
Triumphant in battle, the Name of Trajan.

Raise your strong brow and gaze around you
As trees stand in a forest, brave youths, a hundred thousand
An order they await, ready to pounce, as wolves among the sheep
Old men, and young, from mountains high and open plains.

Gaze mightily, glorious shadows, Michael, Stephen, Corvine
The Romanian nation, your descendants,
With weapons in their hands, with your Fire burning
“Life in Liberty or Death”, all shout together.

You were vanquished by the evils of envy
By the blind disunity at the Milcov and Carpathians
But we, our Spirit touched by saintly Liberty,
Swear allegiance, to be forever Brothers.

A widowed mother from the time of Michael the Great
Asks of her sons a helping hand today
And curses, with tears in her eyes, whosoever
In times of such great danger, proves to be a traitor.

May lightning bolts, thunder and brimstone kill
Whoever retreats from the glorious battle
When motherland or mother, with a tender heart,
Will ask us to pass through sword and flame.

Is not enough the yatagan of the barbaric crescent
Whose fatal wounds we feel burning today;
Now, the knout intrudes on our ancestral lands,
But with God as witness, we will fight it to the Death

Is not enough the despotism and its unseeing eye
Which for centuries enslaved us, as cattle?
Now, attempt the cruel, in their blind haughtiness,
To steal our Language, but we will fight them to the Death

Romanians of the four corners, now or never,
Be United in your Thoughts, United in your Feelings
Shout out to the world that the Danube is stolen
Through intrigue and coercion, malicious plots.

Priests, with the Cross before you, as the army is Christian,
The motto is Liberty and its goal eternal
Better dead in battle, in full glory
Than be enslaved again in our ancestral homeland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Helo National © 2020 | HAPPY NEW YEAR 2023 | Amazon Disclaimer | Contact us Page | About us | Happy New Year 2023 Messages| Happy Halloween 2022